Login

Tego możesz być pewien

  • Jednorazowa inwestycja
  • Gwarancja oprocentowania 
  • Roczna kapitalizacja odsetek
  • Wybierasz okres trwania lokaty z zaproponowanych ram czasowych.

System gwarancji depozytów na 100 procent

Zaufaj silnej odpowiedzialności solidarnej Sparkassen-Finanzgruppe.

Piękny prezent

Lokaty o stałym oprocentowaniu to dobry wybór, jeśli chcesz odłożyć pieniądze na przyszłe przedsięwzięcia, np. dla dzieci i wnuków. 

Polecenie zwolnienia z podatku online

Wydaj Sparkasse polecenie zwolnienia z podatku. W przeciwnym razie 25 procent podatku od zysków kapitałowych zostanie odprowadzonych do urzędu skarbowego.

 Cookie Branding

Cookies are used on this website to ensure optimal design. You can find more information about cookies on the cookiespage, where you can revoke your consent at any time.

i