Powierzchnia stykuPowierzchnia styku Powierzchnia styku
Kontakt
Telefon serwisowy
+49 335 5541-1517
Kod bankowy i BIC
Kod bankowy17055050
BICWELADED1LOS

Imprint

Kod banku (BLZ) 17055050
BIC WELADED1LOS
Numer w rejestrze handlowym HRA 1477 FF beim Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z §27 niemieckiej ustawy o podatku obrotowym (UStG) DE 139000435
Przewodniczący rady nadzorczej Veit Kalinke
Członek rady nadzorczej Matthias Maschke
Telefon 0335 5541-0
Fax 0335 5541-2033
E-mail service@s-os.de
Organ nadzorczy udzielający zezwolenia

Europäische Zentralbank
Sonnemannstraße 20
60314 Frankfurt am Main
www.ecb.europa.eu

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
und
Marie-Curie-Str. 24-28
60439 Frankfurt am Main
www.bafin.de

Biuro rozjemcze:

W przypadku sporów z instytutem Sparkasse istnieje możliwość zwrócenia się do biura rozjemczego przy stowarzyszeniu Deutscher Sparkassen- und Giroverband. Sprawy należy zgłaszać pisemnie na poniższy adres:

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
Schlichtungsstelle
Charlottenstraße 47
10117 Berlin
www.dsgv.de/schlichtungsstelle

Szczegóły reguluje regulamin postępowania biura rozjemczego DSGV, który udostępniamy na życzenie.

 Sparkasse Oder-Spree bierze udział w postępowaniu ugodowym tego uznanego, konsumenckiego biura rozjemczego.

Europejska platforma internetowego rozstrzygania
sporów:
Komisja Europejska utworzyła internetową platformę rozstrzygania sporów.
Z platformy tej konsumenci mogą skorzystać w drodze pozasądowego załagodzenia sporu dotyczącego umów kupna lub usług zawartych na drodze elektronicznej.  
Organ nadzorczy ds. pośrednictwa ubezpieczeniowego

Dane dot. rejestru pośredników ubezpieczeniowych:
Numer rejestru: D-W7OW-789Q3-61
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
www.vermittlerregister.info
Telefon: 0180 600 58 50
Koszt połączenia z telefonu stacjonarnego: 0,20 €
Koszt połączenia z telefonu komórkowego 0,60 €

Właściwy organ nadzoru:
IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)

Właściwa izba zawodowa:
IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)

Pośrednik ubezpieczeniowy z udzielonym zezwoleniem określonym w § 34d art. †4 przepisów handlowych (Gewerbeordnung); Bundesrepublik Deutschland

Zasady dot. działalności zawodowej:

  • § 34d przepisów handlowych (Gewerbeordnung, GewO)
  • §§ 59 - 68 ustawy dot. umów ubezpieczeniowych (Versicherungsvertragsgesetz, VVG)
  • rozporządzenie w sprawie pośrednictwa i doradztwa ubezpieczeniowego (Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung, VersVermV)
 Cookie Branding
i